fikssion #3 - Lejon, tiger, älg, vithaj.
tema: svar

 

Hej.

Det är ingen som har bett om din åsikt. Du kan delge den hur jävla mycket du vill, men du ska fan inte tro att det är något eftersökt. Att ta sig rätten att svara. Förmätet. För farligt. Att efterlysa svar är så mycket säkrare.

På min första lektion i Filosofi A började läraren med att skriva "Är det här en fråga?". Sedan lät han oss diskutera en timme. Syftet var att dekonstruera och problematisera snarare än att besvara.

Jag söker svar på Wikipedia och Google. Men inte genom frågeställningar. Det vore opraktiskt att skriva "Vad heter Slovakiens president?" i sökremsan istället för "slovakien+president". Internet är ett slags Jepardy som har låst sig i programledarrösten. Svar leder till svar som leder till svar. Som egentligen är en ändlös räcka av frågetecken.

Mössen i Liftarens Guide till Galaxen ville veta svaret på den yttersta frågan om Livet, Universum och Allting. De fick det. Det koncisa och gångbara 42 tog superdatorn flera miljoner år att fundera ut. Problemet var att man aldrig hade lyckats ställa rätt fråga.

Om solens strålar bryts 42 grader i vattnet bildas en regnbåge.

Antoine Roquentins tankeflöde under en dialog med filantropen Autodidakten får gestalta faran i att svara: "Jag vet vad som döljer sig under detta bedrägliga försök till försoning. Det är inte mycket han ber mig om egentligen: helt enkelt att ta emot en etikett. Men det är en fälla: om jag samtycker triumferar Autodidakten, jag är lurad, fast, förbigången, ty humanismen återtar och sammansmälter alla mänskliga attityder. [...] Jag vill inte bli integrerad och vill heller inte att mitt vackra röda blod skall göda det där bleksiktiga kreaturet: jag kommer inte att begå dumheten att säga att jag är 'antihumanist'. Jag är inte humanist, det är hela saken." (ur Äcklet, J-P Sartre)

När man svarar på en fråga köper man också hela det retoriska paket som rymmer frågeställarens världsbild och ideologi. När man svarar på en fråga knäpper man fast kopplet i halsringen som snurras av de egna orden.

Lösningen på den filosofiska tankenöten löd "Ja, om och endast om detta är ett svar." Jag undrade om man kunde gå baklänges i resonemanget. Förutsätter ett svar en fråga? Min lärare förklarade att det inte funkar så med implikationer, men jag är fortfarande ambivalent. Är det här ett svar, om och endast om det finns en fråga?

"Vad+annars+F3"
Sök.

Fikssionredaktionen genom Lyra

Illustrationerna till F3 är gjorda av Isabel Silvander