Vision för fikssion
Illustration av Tina Karlström

Hur har fikssion blivit den stad det är idag? I den attraktiva tidskriften fikssion förenas kompetens, kommunikation och entreprenörskap till global konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Vem bestämmer hur framtidens fikssion ska se ut? En vision är en framtidssyn, en berättelse om en framtida önskad verklighet. I detta dokument beskrivs fikssion 2023, så som näringslivet vill ha det:

Bakgrund

Under flera hundra år var platsen mest en bergig, blöt och eländig förbifartsort med bara några hundra invånare. Människor attraherades av möjligheterna som vattenmassorna erbjöd. Här möts det gamla och det nya, det redan kända och det okända. I fikssion finns utrymme för gemenskap och nya initiativ.

I oktober 1944 fastställdes en ny stadsplan för fikssions södra del, som från början hade reserverats för en framtida utökning. Huvudvägarna "Hallvägen" och "Slakthusgatan" förlängdes söderut och kvartersnamn som "Hjälpslaktaren", "Styckmästaren", "Charkuteristen" och "Kylhuset" skapades. fikssion blev ett slakhusområde där böcker av äldre heterosexuella män avrättades under hygienisk uppsyn.

Första världskriget var en sorts vattendelare för Europas konst och design. Det funktionalistiska fikssion omfattade strängt taget ett program för att förändra världen, från samhällssystemet till stadsplanering, arkitektur, möbler och vardagsföremål i hemmet. Bruksanvisningar. Det fanns en stark tilltro till utveckling och framåtskridande. Försenade kärl för matavfall. Bilden av framtiden var ljus och positiv. Men sträckan med åtråvärda platser var kort. Fabrikerna låg tätt, tätt. fikssion växte. Det gjorde även berget av sopor och skit. Smutsen, stanken och sjukdomarna spreds snabbt. Rent vatten var en bristvara. Något måste göras och lösningen blev vattentoaletter.

Åtgärder: Kompetens för global konkurrenskraft

Det händer väldigt mycket i fikssion just nu. Precis som vid tidigare händelserika perioder finns i dag en stor framtidstro och allt fler flyttar hit. År 2023 kommer en miljon poeter att skriva i fikssion. Poesin ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. För att lyckas med detta krävs aktiv öppenhet, samarbete, kunskapsutveckling och ett tydligt ledarskap.

I dag är visionen om det framtida fikssion ett strategiskt åtagande från staden. Hela stadens organisation har i uppdrag att arbeta i visionens riktning. Visionen styr prioriteringarna och präglar utvecklingsarbetet i fikssion.

Bilden av fikssion

f-märkning är en äldre beteckning i Sveriges stads- och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk. fikssion är en rafflande upptäcktsresa genom förorter, fördomar och förebilder. Här finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma fikssion. En tidskrift att vara stolt över och där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Innehåll

Borgerlig vigsel och begravning. Bredbandsstrategi. Ekonomi och budget. Priser och utmärkelser. Historia. Internationellt samarbete. Jobba i fikssion. Sommarjobb. Jämställdhet. Kartor och geografisk information. Trygghet och säkerhet. Miljö och hälsa. Press. Sociala medier. Stadshusentrén. Statistik och fakta. Stiftelser och fonder. Webbkamera. Hjälp oss att bli bättre! Om webbplatsen. Kontaktcenter. Miljö- och folkhälsoarbete. Vinnarna i mobiljakten 2013.

Den attraktiva tidskriften

Förtätning, försköning och kultur är medel för att öka fikssions dragningskraft.

Såhär har det låtit i medierna om fikssion:

"Är du ung och trendkänslig, men ändå full av unika idéer? Då har du nog övervägt att åka till fikssion, rent av att bosätta dig där." Så inleder Wash Echte sin nya bok ”Ich werde ein fikssion” – så blir du en cool poet. Och fortsätter: ”Det finns inget bättre sätt att uttrycka sin unika personlighet än att dra till ett coolt fikssion dit många andra coola poeter också har dragit.”

"Arkitekt eller architekt? Tja ni vet vad jag menar. Vilket är det rätta uttalet? Med k eller tje-ljud? Båda funkar. Själv säger jag nog oftast "fikchion".

Från ord till handling

Arbetet med att ta fram visionen har vuxit fram genom dialoger inom fikssion och med företrädare för bland annat näringslivet, utbildningsväsendet och andra myndigheter. Precis som i andra städer där man lyckats med utvecklingsarbetet finns det också i fikssion eldsjälar som vill driva frågorna. Visionen visar att fikssion vill mer! Och att fikssion kan mer! Nu återstår det viktigaste: att gå från ord till handling!

Läs mer om hur visionen ska bli verklighet (länk)

Ta en titt in i morgondagen (länk)

Publikationer utgivna inom Den Goda Staden finns via länk till vänster.

Inspiratörer och stigfinnare:

Jo Alfredsson (text och bild), Elis Burrau (redaktör och visionsförfattare), Signe Collmo (bildredaktör), Lyra Ekström Lindbäck (redaktör och visionsförfattare) , Jasmin Eriksson (text), Moa Hildeman Togner (text), Tina Karlström (illustration till visionen), Sara Malmberg (text), Nikolina Nordin (redaktör), Leo Nordwall (infrastruktur/spel), Sofia Olsson (text), Hanna Rajs Lundström (redaktör).

MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN Arbetsgruppen för framåtanda och innovation i fikssion låter hälsa att temat för nästa nummer efter demokratisk samverkan har bestämts till "PLAGIAT". Skicka in text, bild, ljud och video till red@fikssion.se senast 31 augusti 2013!

red genom E.B och L.E.L