kalendarium


kalendarium för 2012

(obs, ändringar förekommer)


februari
deadline för fikssion #19: tema 2000-2001

mars
föreställning i Stockholm: tema år 2002

april

deadline för fikssion#20: tema 2002-2003

maj
föreställning i Stockholm: tema år 2002


juni-augusti: fikssionslov


september
föreställning i Stockholm: tema år 2004-2005

deadline för fikssion #22: tema 2006-2007

oktober
föreställning i Stockholm, tema: år 2006-2007

november
deadline för fikssion#23: tema 2008-2009

december
föreställning i Stockholm: tema år 2008-2009